Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

2018 -2022

Poslanci OZ:

 

Baleková Ivana
Borovský Marian
Homola Martin
Petrík Andrej JUDr.
Prouzová Zuzana Mgr.
Vavro Roman

Vlasák Peter

Kontrolórka obce:

Ivana Thomová Turciová Ing.

Finančná komisia:
Predseda: Roman VAVRO
Členovia: Martin HOMOLA, Mgr. Zuzana PROUZOVÁ


Priestupkovo – poriadková komisia:
Predseda: JUDr. Andrej PETRÍK
Členovia komisie: Peter VLASÁK, Marián BOROVSKÝ


Stavebná komisia:
Predseda: Martin HOMOLA
Členovia komisie: Peter VLASÁK, Roman 
VAVRO


Sociálna – kultúrna komisia školstva a športu:
Predseda: Ivana BALLEKOVÁ
Členovia komisie: Mg. Zuzana PROUZOVÁ, Marián BOROVSKÝ