Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Farské oznamy na 11. nedeľu v Cezročnom období:

 

 

 

 

Pondelok 18.06.2018 xx xx:xx Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období
Utorok 19.06.2018 Jalšové 18:00 Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Romualda, opáta
Streda 20.06.2018 Sokolovce 18:00 Streda 11. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok 21.06.2018 Ratnovce 18:00 Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
Piatok 22.06.2018 Soklovce 18:00 Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
Sobota 23.06.2018 Sokolovce 07:30 Sobota 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
Nedeľa 24.06.2018 Jalšové Ratnovce Sokolovce 08:00 09:30 11:00 Narodenie svätého Jána Krstiteľa


Štvrtok (21.6.):
18:45 hod. - stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú k prvému prijatiu sviatostí.

Piatok (22.6.):
stretnutie kandidátov sviatosti birmovania.

Nedeľa (24.6.):
zbierka na dobročinné diela Svätého otca + na opravu farského kostola.

 

 

Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Program slávnosti je nasledovný:
9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov).