Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Symboly obce

Erb Ratnovce

ERB OBCE   

 

 

V minulosti ako symbol obecnej samosprávy používala obec na pečatenie písomností pečať datovanú rokom 1719. V kruhopise pečate je nápis RATNOVCE 1719. V pečatnom poli je schematicky zobrazená postava ženy a iniciálky M A (Margita Antiochijská). V motíve pečate sa odrazila náboženská ikonografia. Kostol v obci je zasvätený sv. Margite Antiochijskej – panne a mučeníčke z 3. stor. Atribúty svätice, ktorá patrí medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi a do skupiny 4 veľkých panien, nie sú na pečati rozpoznateľné. Medzi atribúty svätice patrí napr. meč, kniha, martýrska palma, koruna, kríž, kosák, vreteno, drak alebo čert na reťazi atď. Často sa vyskytuje kombinácia uvedených symbolov. Erb obce Ratnovce tvorí v červenom štíte zlatovlasá Margita Antiochijská v striebornom zlatolemovanom rúchu a zlatom plášti, pravicou si kladúca na hlavu zlatú korunu, v ľavici pred sebou so zlatým latinským ďatelinkovým krížom. Symboly (erb a vlajka) obce Ratnovce sú zaevidované v heraldickom registri MV SR pod sign. R-103/03.